Upisi u ak. god. 2016./2017.

Natječaj je otvoren do 31. kolovoza 2016. godine.

 

Dokumentaciju za prijavu na natječaj možete donijeti svaki dan 9 - 11 sati na Školu narodnog zdravlja 'Andrija Štampar', Rockefellerova 4, soba 120/I. kat ili direktno na Medicinski fakultet, Šalata 3, Zagreb.