LMHS

Svrha 
 
Zdravstvene institucije trebaju voditi stručnjaci obrazovani za vođenje i upravljanje, sposobni primijeniti nova znanja te prihvatiti prednosti novih tehnoloških dostignuća. Implementirati program sustavne multidisciplinarne edukacije ključnog zdravstvenog osoblja za potrebe vođenja i upravljanja zdravstenim sustavom, njegovim podsustavima, institucijama i osobljem.
 
Time ćemo unaprijediti funkcioniranje zdravstvenog sustava te građanima omogući lakši pristup bolje organiziranim i sigurnijim zdravstvenim uslugama, uz racionalnije trošenje sredstava poreznih obveznika.
Cilj 
 

Obrazovati i osposobiti generacije stručnjaka koji će unaprijediti kvalitetu zdravstva.

 

Predstaviti recentne znanstvene spoznaje u području istraživanja zdravstvenih sustava i zdravstvenih usluga (Health system research i Health services research) te njihovu primjenu u upravljanju klinčkim procesima (Clinical management) vođenju pacijenata i bolesti (Disease managementu) te ključnim resursima (osoblje, objekti, programi, institucije) i procesima (financiranje, planiranje, unapređenje kvalitete) u skladu s principima medicine temeljene na dokazima (Evidence based medicine).

 

Omogućiti studentima stjecanje znanja o ponašanju građana i pacijenata u traženju zdravstvene usluge, o zdravstvenim profesionalcima, o mjestu davanja usluga, o tehnologijama i procesima pružanja zdravstvenih usluga te o mogućnostima racionalnog, organiziranog i na znanosti utemeljenog upravljanja i vođenja tim procesima.