III generacija 2004/2005

Aras Ivana  
Belina  Stanko 
Benčević Henrietta 
Benković Vanesa  
Bošnjak  Rade 
Bubalo Maroje 
Bušić Mladen 
Čačinović Vesna  
Derjanović Krešimir 
Dumančić Alen  
Homolak Damir  
Honović Lorena 
Ivičević Uhernik  Ana 
Ježina Bušelić Marina Adriana 
Kopecki Višnja 
Kovačević Marina 
Kovačić Nataša  
Lazić Dražen  
Lončarek Karmen 
Luetić Leo 
Markovina  Držislav 
Mihić Zlatko 
Mitrović Hrvoje 
Mrđen Dijana 
Nađ  Sandra 
Pavlović  Darija 
Pelaić Ana-Maria 
Pristaš Ivan 
Rašić Danijela 
Rogan Stjepan 
Salihbašić  Šehzada 
Samardžić Senka  
Stipešević Rakamarić  Irena 
Šijanović Siniša 
Štampalija Janković  Jasenka 
Tomašević Anita  
Tonkić Vuksan Marica 
Vučina Zlatko  
Zadro Renata 
Žnidaršić Vjenceslav